Seminář Jak úspěšně exportovat do Ruska


CzechStudy.com / Aktuality / Seminář Jak úspěšně exportovat do Ruska

Seminář Jak úspěšně exportovat do Ruska: 24.05.2013

Seminář byl zaměřen na uvedení do problematiky certifikace a celních náležitostí při exportu výrobků a služeb do Celní unie Rusko-Bělorusko-Kazachstán.

V roli přednášejicích se postupně vystřídali zástupci Hospodářské komory ČR, České Exportní banky a ANO Sojuzexpertizy Obchodní komory RF.