Financování a zajištění investic


Financování a zajištění investic

Díky našemu dlouhodobému působení na trhu v oblasti Doněcka můžeme poskytnout informace ohledně finančních rizik plynoucích z připravovaných obchodů nebo je v rámci možností pomoci eliminovat .

Také můžeme pomoci snížit potenciální finanční náklady, které mohou vzniknout v důsledku nutných úředních procedur, a to zvláště neznalostí správného postupu při těchto procedurách.

Financování zahraničních aktivit a investic českých společností, a to jak samotného vývozu (krátkodobé i dlouhodobé financování), tak i výroby určené pro vývoz a v neposlední řadě i poskytování bankovních záruk na jednotlivé obchodní případy lze řešit pomocí tradičních komerčních bank působící v ČR nebo využít možnosti České exportní banky (ČEB), a.s.

ČEB vznikla v roce 1995 za účelem poskytovat státní podporu vývozu a být tak součástí státní proexportní politiky. Jednou z hlavních výhod pro klienta je možnost získat u ČEB výhodnější úrokové sazby i objemy financí oproti ostatním komerčním bankám.

Pro úvěrová pojištění zaměřená na politická a komerční rizika spojená s financováním vývozu, služeb a investic vznikla v roce 1992 Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. (EGAP) plně vlastněna státem s cílem rovněž podporovat export.

Typickými produkty těchto dvou společností jsou následující případy:

1) Přímý dodavatelský úvěr – český vývozce uzavře smlouvu se zahraničním dovozcem na dodávku zboží nebo služeb se splatností např. 90 dnů a díky úvěru od ČEB může získat po předložení dokladů o vývozu (faktura, celní prohlášení…) finanční prostředky ve výši až 100% hodnoty vývozu pro uhrazení svých závazků než obdrží platbu od odběratele.

2) Odkup pohledávky – český vývozce po uzavření smlouvy o vývozu se zahraničním dovozcem uzavře s ČEB smlouvu o odkupu pohledávek a po předložení dokladů o vývozu ČEB pohledávku odkoupí a tím vývozce obdrží finanční prostředky (snížené o cenu financování). Dovozce pak platí za dodané zboží či služby přímo bance.

3) Financování výroby pro vývoz (předexportní úvěr) – český vývozce po uzavření smlouvy o vývozu se zahraničním odběratelem získá od ČEB finance pro platby za komponenty určené na výrobu zboží pro vývoz a také pro režijní i osobní náklady. Vývozce tak může získat prostředky ještě před samotným exportem a tyto prostředky následně splatit navazujícím dodavatelským úvěrem.

4) Bankovní záruka – český vývozce může po uzavření smlouvy získat od zahraničního odběratele vratnou zálohu na dodávku zboží nebo služeb, za kterou se odběrateli zaručí ČEB vystavením neodvolatelné bankovní záruky.

5) Proexportní záruka (platební bankovní záruka) – český subdodavatel dodávající zboží nebo služby českému vývozci může získat prostředky pro financování výroby od své domovské komerční banky, které ČEB vystaví neodvolatelnou platební bankovní záruku za splacení úvěru.

© Textoris.cz 2013-2021 - Webdesign: 3solutions, spol.s r.o.

Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_kv09aj717unvnomktlhlesin37, O_RDWR) failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0