Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.237.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.238.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.239.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.241.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.243.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.244.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.248.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.249.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.246.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.247.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188

Warning: imagejpeg(/home/textoris_cz/www/web/app/files/temp/file.245.1.111.thumb): failed to open stream: Permission denied in /home/textoris_cz/www/web/app/includePHPlibs/SmallNetCore/cCoreObjConstructor.php on line 1188
Rekonstrukce termické komorové pece

Průmyslové pece


CzechStudy.com / Reference / Průmyslové pece / Rekonstrukce termické komorové pece

Rekonstrukce termické komorové pece

Zákazník: PJSC Sumy Frunze NPO

Zakázka: Rekonstrukce termické komorové pece

Jedná se o jeden z největších závodů v Evropě vyrábějící technologické vybavení pro plyn, naftu, jaderný a chemický průmysl. Zde jsme se podíleli na vypracování projektové dokumentace, montáži, vývoji programového zajištění a uvedení do provozu dvou žíhacích pecí, každá objemem 24,33 m3. Pece jsou určeny pro žíhání, popouštění a další tepelné opracování kovů pro strojírenský a metalurgický průmysl. Provozní teplota každé pece je 1200°C.

Naše práce a výsledky byly následující:

- byl vybudován celý nový plášť pece, instalováno 8 nových hořáků, pro regulaci a řízení byl použit kontrolér Siemens Simatic S7-300 a SCADA systém WinCC.

- bylo dosaženo snížení spotřeby plynu až o 50% a urychlení procesu žíhání až o 20%

- použitím moderních evropských energeticky nenáročných technologií a zařízení lze dosáhnout úspory ve spotřebě plynu více než 50% a až 90% v úspoře elektrické energie. Díky tomu lze významně snížit finanční náklady na výrobu a snížit výrobní cenu produkce.

- závodem potvrzená návratnost rekonstrukce je 2 roky, minimální doba životnosti do generální rekonstrukce vyzdívky je 10 let.

Použitím vláknitých vysoce efektivních žáruvzdorných a tepelně izolačních materiálů pro vyzdívku pece se dosáhlo snížení energetické náročnosti o 40%, došlo ke snížení objemu pece díky tloušťce vyzdívky a k 10 násobnému snížení hmotnosti vyzdívky. Došlo ke zkrácení náběhu pece ze studeného stavu až o 2 hodiny, ke zvýšení počtu pracovních cyklů až o 2000/rok a několika násobnému snížení pracnosti při montáži a obnově vyzdívky.

system image

Pouhým použitím moderních hořáků s automatickou regulací poměru plyn-vzduch se snížila spotřeba paliva o 10%. Použitím efektivní dopravy topného média do tepelného agregátu (recirkulace spalin) bylo ušetřeno až 30% paliva, došlo k rovnoměrnému ohřevu pece a tím ke zvýšení kvality tepelného opracování a ke snížení tvorby okují o 10-15%. Instalací rekuperační jednotky se snížila spotřeba paliva o dalších 10%.

system image

Uvedení do provozu - Pec č. 1 v roce 2007, Pec č. 2 v roce 2008