Současnost, vize a strategie


Na Ukrajině máme aktuálně 146 stálých zaměstnanců, kdy 30 z nich jsou THP pracovníci (projektanti, účetní, nákupčí, administrativa atd) a zbytek tvoří vlastní svářeči, zámečníci, elektrikáři, montéři, stavaři, řidiči stavebních strojů a podobně.

Hlavním důvodem pro zvýšení počtu kvalifikovaných zaměstnanců byly časté nedostatky, jako je nespolehlivost a nekvalita, ukrajinských subdodavatelských firem (tzv. ukrajinské podmínky). Tyto rozvinuli naši společnost tak, že nyní máme na každou opakující se činnosti odborníky v dané profesi.

Při zakázkách většího objemu jsou hlavně pro hrubou stavbu najímáni prověření pracovníci na dočasnou výpomoc.

V České republice máme obchodně technickou kancelář umístěnou v nových prostorách v Ostravě, kde chod společnosti zajišťuje 7 zaměstnanců.

Strategie do budoucna se opírá o historické úspěchy, na které chceme navázat rozšiřováním činnosti v oblasti komplexních technologických dodávek jak do státní správy tak soukromým podnikům.

S respektováním aktuálních trendům v ukrajinské ekonomice se chceme soustředit na technologie nabízející úsporu provozních a výrobních nákladů společně se zvyšováním kvality výroby v relativně krátkém horizontu. Typickým představitelem jsou plynové pece na zpracování nebo opracování kovových materiálů přinášející úsporu až 50% s návratností investice od 20-ti měsíců.

Další oblast je zaměřena na otázku ekologii a ekologického zpracování odpadů a odpadních vod. S pomocí dnešních technologií lze při těchto procesech získat zajímavé suroviny určené k dalšímu použití, případně dosáhnout velmi zajímavých úspor nebo dokonce i zisku.

V souvislosti se zkušenostmi z Ukrajiny a s kontakty ve státech bývalého SNS plánujeme rozšíři naši činnost a to minimálně na území Ruska. Podpora nejen českých podnikatelských subjektů při vstupu a působení na ukrajinském trhu je k tomu nutným krokem

V rámci organizace práce a práce s lidskými zdroji plánujeme další zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců, společně s náborem nových kvalifikovaných sil v potřebných profesích.

system image